Marklin M-rail Modelbaan

Marklin M rail Modelbaan

Blog

Straatspoor

Posted on July 29, 2012 at 10:40 AM

Ruim een jaar geleden had ik al eens het idee gevat om straatspoor of een overgangsspoor te maken m.b.v. bladlood. Vandaag dit idee wat verder uitgewerkt met de volgende resultaten:

Bovenaanzicht

Op een oud stuk M-rail een strook karton gelijmd met houtlijm nadat de puntkontakten (puko's) van de middenrial zijn verwijderd. Hierop is het bladlood wederom met houtlijm bevestigd.


Onderaanzicht

Via een overbodige opening van de middenrail wordt een draad geleid van de aansluitlip naar het bladlood. Solderen aan bladlood gaat prima als het lood wat wordt opgeruwd met schuurpapier.

Detailopname

Hier is duidelijk te zien dat het bladlood, wat nu als middengeleider dient, nagenoeg op gelijke hoogte met de railsstaven is. Dit lijkt mij een goed uitgangspunt om mee verder te experimenteren voor een overgang en/of straatspoor.

Categories: Rails